Онлайн маркетинг и интернет реклама

Рекламата е една малка част от комплексните дейности, включени в маркетинговите стратегии.

Маркетингът представлява цялата стратегия, чрез която една фирма извършва продажби, сътветно на стоки или услуги. Тя се състои в няколко основни стъпки:

 1. Изследване нуждите на пазара.
 2. Откриване на потенциални потребители.
 3. Проучаване поведението, навиците и характера на потенциалните потребители.
 4. Създаване и изпълнение на рекламна стратегия, която е насочена към конкретните потребители и основана на интересите и предпочитанията им.
 5. Извършване на продажба (на стоката или услугата)
 6. Обгрижване на потребителя

Това са стъпките за успешен маркетинг, и ако бъдат изпълнени по най-правилния начин гарантират успешна реализация на продуктите или услугите.

За да бъде успешна една маркетингова стратегия тя трябва да:

 • Постига поне предварително зададените целеви резултати.
 • Прави това на добра цена.

Маркетингът трябва да бъде практичен и рационален.

Затова в днешно време най-рационалният маркетингов подход е интернет/онлайн маркетинга. Негов основен инструмент е интернет рекламата.

Методи за интернет реклама

 • Мрежи за разпространение на банери
 • Оптимизация за търсачки
 • Популяризация в социални мрежи
 • Търговски съобщения по електронна поща
 • Писмено съдържание в интернет
 • Видео материали
 • Мобилни приложения

Реклама чрез банери:
Това е един от най-старите методи за реклама в интернет. Някога всеки сайт по отделно си търсеше рекламодатели, чиито банери публикуваше на определени в уеб сайта места.
В Днешно време съществуват мрежи, които свързват рекламодатели и издатели.

Най-голямата от тях е Google Adsense. Чрез нея се свързват всички включени рекламодатели и издатели, а Google получава комисионна от всеки клик върху банер от включената мрежа.

Издателите са собственици на сайтове, които предоставят свободните си полета за Google реклама.
Рекламодателите са тези, които искат да рекламират бизнеса си в интрнет.

Всички те се регистрират в мрежата на Adsense, което дава възможност на рекламодателите да таргетират потребителите, които да видят рекламното им каре. Таргетирането може да се получи на различни принципи като географско разположение, език, тип устройство, а вече и не в редки случаи и по пол, възраст, семейнто положение и др. Останалото е работа на Google да проучи поведението на потребителите в интернет и да подбере най-подходящите за тях реклами.

Заплащането за тази реклама става на основата на търг – предлагате една сума на клик, и когато няма някой друг, който е предложил по-висока, вашата реклама се публикува. Можете да зададете също така дневни лимити за сумата, кято да използвате.

Оптимизация за търсачки
Самото заглавие на метода го подсказва – (Search Engine Optimisation – SEO) е метод за реклама чрез извеждане на конкретен бранд, продукт или услуга в предните резултати при търсене в електронните търсещи машини. Най-популярната търсачка в България и света е известна на почти всички – Google.  В нея се генерират милиарди търсения ежедневно.

Оптимизацията за търсачки е много удачна за стоки и услуги, които не се купуват ежедневно от потребителите. За предни позиции в Google са удачни по-скъпи стоки и услуги като: Строителни и ремонтни услуги, Автомобили, компютри, мобилни телефони и др.

Като извод може да се каже, че това са стоки и услуги, чието пряко предлагане не влиза в ежедневието на потенциалните клиенти. Предлагането им е на такова ниво, че потребителят сам ги търси или търси информация за по-голямо разнообразие на оферти.

Популяризация в социални мрежи
Над милиард души по света отделят всеки ден поне малко време в някоя от социалните мрежи. В България най-популярни са Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и Google Plus, като първата от изброените, на територията на България е в несъизмерно по-голям мащаб от останалите.

Целта на популяризацията в социалните мрежи е да бъде изградена възможно по-голяма общност около субекта на предлагане. Във Facebook това става с разширяване на заинтересованите потребители, които харесват брандовата фен страница.

Стратегиите за постигането на тази цел са много, като включват съдържание, интересно за потребителите на предлаганата стока или услуга, създаване на събития, публикуване на промоции, извършване на анкети, както и много други методи, които да правят съдържанието на фен страницата по-интересно за потенциалните потребители на конкретната стока или услуга.

Търговски съобщения по електронна поща
Това е ефективен, но и най-нехаресвания метод от потребителите. Повечето държави по света имат специално законодателство за непоисканите търговски съобщения известни като СПАМ (SPAM).

За този метод, от изключителна важност е адресатите да бъдат много правилно подбрани. Това трябва да са хора, които се интересуват от предлаганата стока/услуга, в противен случай рекламираният бранд събира омразата на потребителите и когато те имат избор е по-вероятно да изберат друг продукт, различен от рекламирания.

Разбира се, има и много ползи, които могат да се постигнат, ако адресатите са добре подбрани. Това означава, че потребител, който търси определена стока или услуга получава съобщение как да се снабди с нея, получава информация за нея и не му се налага да губи допълнително време в проучвания.

Мейл маркетингът създава много продажби, ако бъде добре организиран.

Писмено съдържание в интернет
Този метод е определен от експерти в областта на интернет маркетинга като новата телевизионна реклама. Става все по-ефективен и влиятелен. Какво представлява?

Това са статии в интернет, които са на различни теми и привличат разнородни потребители с интересното си съдържание.

В тях обаче по косвен начин се вмъква и продукт или услуга на рекламирания бранд. Пример за това може да бъде статия за най-красивите кътчета на земята, а между другото в статията да има изречение, което включва модел на фотоапарат, с който някой е заснел невероятен фотос или как благодарение на здравословни продукти от конкретен бранд хората усещат красотата на природата.

В историята технологията на този метод много често се е използвала за политическа пропаганда, в днешно време подобен подход се вижда с цигари и алкохол в музикалните клипове и българските филми, както и с известни марки автомобили и мобилни телефони по филми и предавания.

Методът е подходящ за налагане на бранд за широко потребление.

Видео материали
Видео материалите могат директно да рекламират продукт или по подобие на предходния метод да популяризират бранда косвено. Най-важно за интернет рекламата чрез видео материали е тя да бъде интересна за потребителите. Уникалността на видеото го прави по-споделяно, както онлайн, така и в живи социални контакти. Най-популярните мрежи за видео споделяне в България са Youtube и VBOX7.

Мобилни приложения
Мобилното приложение е допълнение към рекламната онлайн кампания. То може да бъде както приложение за използване на някоя функционалност на устройството, на което е инсталирано, така и някоя игра, свързана с продуктите и услугите на рекламираната компания.

Рекламата чрез мобилни приложения е много ефективна за задържане на стари потребители и дълготрайни клиенти.

2018 Икономика, бизнес и финанси 1000firmi.com - Интернет маркетинг и реклама